Let’s move for a better world

Obesitas
blijft toenemen

De mens is geboren om te bewegen, maar de zich steeds verder ontwikkelende technologie, hoewel vol mogelijkheden, kan een grote bedreiging vormen voor de actieve levensstijl van de wereldbevolking, wat leidt tot een meer zittende levensstijl dan in het verleden.


Een levensstijl die zijn tol eist
Obesitas is nog gevaarlijker omdat het aanleiding geeft tot tal van aanverwante problemen (hoge bloeddruk, hartaandoeningen, enz.). De gestage toename ervan, in de ontwikkelde landen, veroorzaakt meer sterfgevallen dan ondervoeding en wordt een steeds groter sociaal en economisch probleem.

Let’s Move For A Better World 2020 from Technogym on Vimeo.